Čičmany

Obec Čičmany, v kotline Strážovských vrchov, pri prameni riečky Rajčianky, je zaujímavá unikátnou starobylou architektúrou, pre ktorú sú typické maľované zrubové drevenice. Pre jej uchovanie pre ďalšie generácie bola časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Architektúra obce pripomína i dnes perníkové domčeky, a to najmä ornamentálnou výzdobou vonkajších stien domov, starou asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré zároveň konzervovalo i ochraňovalo. Do národopisnej expozície patrí tiež barokovo-klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia. Slúžil pre potreby správcu, majerských úradníkov a zemepána. Jeho súčasťou bola stodola, ovčiareň, stajňa a krčma. Barokový kostol Nájdenia sv. Kríža bol postavený na základoch staršej stavby z roku 1588. Z pôvodného zariadenia sa zachoval hlavný oltár postavený okolo r. 1798. Kazateľnica bola obstaraná z Tužiny v r. 1802 a bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v r. 1803. Organ z roku 1738 je v klasicistickom štýle a má jeden manuál a 6 registrov. V Radenovom dome je vystavená všeobecná expozícia.
Z pôvodných asi 1500 obyvateľov zostalo žiť v Čičmanoch len niečo okolo 250. Dodnes pestujú ľudové tradície. Technikou nazývanou geometrická ornamentika sa tu vyšívajú nielen obrázky a obrusy, ale i prekrásne kroje.
späť na

www.kunerad.sk
www.rajecke-teplice.com