Rajec

Uprostred Rajeckej doliny, medzi pohorím Malej Fatry a Strážovskými vrchmi, leží mesto Rajec. Prvýkrát je v histórii zmieňované v roku 1193, od roku 1397 má výsady mesta a v roku 1604 dostalo od Rudolfa II. koncesiu na vydržiavanie jarmokov. Svojimi remeslami, predovšetkým garbiarstvom, rezbárstvom a kožušníctvom, bolo oddávna známe po európskom kontinente. Dnes v ňom žije približne 6300 obyvateľov. V auguste ožíva tradičným jarmokom a Rajeckým maratónom.
radnicaStred mesta tvorí historické štvoruholníkové námestie, kam ústia vždy dve ulice zvierajúce pravý uhol. Zo 16. storočia pochádza mestská radnica. Jednoposchodová renesančná budova na námestí - remeselný dom - je ukážkou typickej architektúry 17. storočia. V súčasnosti v ňom sídli mestské múzeum. Jednou z najvýznamnejších stavebných pamiatok Rajca je rímskokatolícky Farský kostol sv. Ladislava, kráľa v juhovýchodnej, najstaršej časti mesta. Pôvodná gotická stavba bola z roku 1368. Do dnešného dňa sa zachovala spodná časť veže a čiastočne obvodové murivo s neskorogotickým portálom s neskorogotickými prútmi. Na južnej strane kostola ukazujú čas slnečné hodiny z roku 1770. Na námestí sa zachoval klasicistický stĺp so sochou Svätej Trojice z roku 1818. Významnou pamiatkou je aj socha sv. Jána Nepomuckého, vytesaná z kameňa.
Obyvateľom i návštevníkom mesta slúži termálne kúpalisko Veronika. Rybárom poskytuje príležitosť rybník Košiare. V okolí Rajca sú dobré podmienky pre turistiku, cykloturistiku.
Kúpalisko Veronika Rajec
Kúpalisko Veronika Rajec
späť na

www.kunerad.sk
www.rajecke-teplice.com