Terchová

Terchová
Terchovský kostol


Za najstarší doklad o pobyte človeka na území viac ako 400-ročnej rázovitej obce Terchová možno považovať železný hrot kopije, pochádzajúci z doby rímskej a nájdený v blízkosti bývalej Chaty pod Rozsutcom. Zakladajúca listina obce pochádza z apríla 1580 a súvisí s tzv. kolonizáciou na valašskom práve. Terchová dlho nedisponovala vlastným kostolom, ani farnosťou. Svätiť chodili obyvatelia do Varína. Až v roku 1731 postavili kostol a zasvätili ho sv. Martinovi. V 20. storočí už kapacitne nestačil, preto postavili nový, ktorý bol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi v októbri 1949 a predstavuje architektonickú dominantu doliny. Terchová je rodiskom viacerých významných osobností slovenskej histórie, ale i súčasnosti. Juraj Jánošík (1688 - 1713), ale i ďalší prerástli rámec obce. Expozícia Považského múzea je venovaná práve Jurajovi Jánošíkovi.Už od začiatku 60. rokov minulého storočia organizujú terchovskí nadšenci Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, pravidelne v prvý augustový víkend. Ponúka pestrú škálu podujatí folklórneho, ale aj výtvarného, divadelného, humorného, folkového či knižného charakteru. V zime sa tu konajú preteky psích záprahov psov severských plemien aljašský malamut a sibírsky husky. Po roku 1989 došlo k zásadným zmenám v oblasti cestovného ruchu. Chaty, hotely, lanovky, lyžiarske vleky prešli opätovne do súkromných rúk a v Terchovej dúfajú, že sa to čoskoro premietne ponuky služieb a cestovného ruchu v nádhernom prírodnom prostredí Malej Fatry.
Jánošík a TerchováJánošík
späť na

www.kunerad.sk
www.rajecke-teplice.com